آناتومی هیپ معرفی به آناتومی مفصل ران

تاریخ: 19-08-1390, 21:32 بازدیدها: 19080 نویسنده: khazars                                                                      
    

لگن ، مفصل ران و فمور

 

مفصل ساکروایلیاک

استخوان ران

مفصل هیپ مفصل گوی و کاسه ، که توسط سر استخوان فمور (استخوان ران) و استابولوم لگن تشکیل شده است. سر گنبدی شکل از استخوان ران به شکل توپ ، که متناسب آنجاییکه به سوکت مقعر استابولوم است. مفصل هیپ مفصل بسیار محکم است ، به دلیل به اتصالات تنگ استخوانها و قوی در اطراف رباطها و عضلات است.

استخوان مفصل ران

استخوان ران طولانی ترین استخوان در بدن که به شکل ران است. بخشی که مفصل لگن به شکل مفصل ران است به عنوان سر استخوان ران شناخته شده است. این دور ، برآمدگی گنبد شکل می باشد. نزدیک به بالای استخوان ران ، دو برآمدگی دیگر ، به عنوان برجستهترین قسمت بزرگ و کوچک شناخته شده است. تابع اصلی از برجستهترین قسمت برای اتصال عضلات می باشد.

لگن است که در واقع دو استخوان بزرگ که در جلوی توسط symphesis برجستگی عانه (غضروف دیسک) و در پشت استخوان خاجی متصل است. استخوان خاجی بخشی از ستون فقرات است و از 4 مهره ترکیب شده که حرکتی را انجام نمی مستقل از یکدیگر تشکیل شده است. مفاصل تشکیل شده توسط هر دو طرف استخوان خاجی و دو استخوان لگن ، مفاصل ساکروایلیاک (SIJ).

سطوح هر دو سر فمور و استابولوم را با یک لایه نازک از غضروف شفاف عمل می کند که اجازه می دهد تا حرکت صاف مفصل پوشانده شده است.

کپسول مفصل ران

کپسول مفصلی ساختار لیگامانی ضخیم با الیاف مدور و طولی که کل مفصل را احاطه کرده است. در داخل این کپسول یک غشا تخصصی شناخته شده به عنوان غشاء سینوویال فراهم می کند که تغذیه به تمام ساختارهای اطراف است.

رباط از مفصل ران

ثبات مفصل ران تا حد زیادی مدیون حضور رباط آن است.

 1. رباط Iliofemoral : این لیگامان قوی که لگن متصل به استخوان ران در جلوی مفصل است. Y در شکل شبیه و تثبیت مفصل ران با محدود کردن hyperextension
 2. Pubofemoral رباط : رباط pubofemoral متصل بخشی از لگن شناخته شده به عنوان برجستگی عانه (ترین بخش رو به جلو ، دو طرف از symphesis شرمگاهی) به استخوان ران
 3. رباط Ischiofemoral : این رباط که به تقویت جنبه های خلفی کپسول ، اتصال به ischium و بین دو برجستهترین قسمت از استخوان ران است.

Labrum از مفصل ران

درست مانند مفصل گوی و کاسه شانه ، مفصل لگن labrum. این یک لایه دایره ای از غضروف که اطراف قسمت بیرونی استابولوم به طور موثر ساخت سوکت عمیق تر می شود و بنابراین کمک به ارائه ثبات و پایداری بیشتر است. اشک Labrum رایج صدمه به مفصل ران هستند.

گروه های عضلانی اطراف مفصل ران

ماهیچه های بسیاری است که وابسته به پوشش مفصل ران وجود دارد :

 • Gluteals : Maximus ماهیچه سرین ، Minimus سرین و Medius سرین سه عضلات مراجعه کننده به عنوان gluteals . همه آنها به سطح خلفی زیادی از منطقه مسطح لگن (حرقفه ها) ضمیمه و سفر پهلو به trochanter بیشتری از استخوان ران وارد. Medius و Minimus مسئول ربودن و medially چرخش مفصل ران ، و همچنین برقراری ثبات در لگن خاصره است. سرین maximus گسترش و پهلو چرخش مفصل ران است.
 • چهار سر ران : چهار عضلات Quadricep (Vastus lateralis medialis ، intermedius و femoris رکتوس) همه پایین به tuberosity تیبیال از ساق پا متصل است. رکتوس femoris سرچشمه در ستون فقرات قدامی ایلیاک تحتانی (AIIS -- برآمدگی در مقابل حرقفه) و عمل به خم لگن. 3 سایر عضلات چهار مفصل هیپ عبور نیست ، و ضمیمه اطراف trochanter بیشتر و درست در زیر آن.
 • Iliopsoas : اولیه عضلات فلکسور ران که از 3 بخش تشکیل شده است. با هم به آنها متصل بطور برتر به بخش پایین تر از ستون فقرات و داخل حرقفه (بخشی از تخت بالای لگن). سپس آنها مفصل لگن و عبور و وارد کردن به trochanter کمتری از استخوان ران.
 • پشت زانو : پشت زانو سه ماهیچه که به صورت پشت ران است. همه آنها بطور برتر به tuberosity ischial (پایین ترین قسمت لگن ، گاهی اوقات به عنوان استخوان نشسته اشاره!) وصل کنید و باعث گسترش لگن.
 • عضلات ران و ساق پا : سه عضلات کشاله ران های اصلی ، که آناتومیکی عضلات نزدیک کننده نامیده می شوند وجود دارد. همه آنها بطور برتر به برجستگی عانه متصل و سفر به داخل ران. اقدام آنها ایراد لگن است.
 • منبع :sportsinjuryclinic.net

 

 

 

| print post

مطالب مرتبط:

مطالب مرتبط:

  تشریح بدن انسان

  {error}
  .
  .

  آناتومی زانو معرفی به آناتومی مفصل زانو

  {error}
  .
  .

  آناتومی پشت كمر

  {error}
  .
  .

  آناتومی مچ پا استخوانها و مفاصل مچ پا

  {error}
  .
  .

  آناتومی زانو استخوانها تشکیل مفصل زانو

  {error}
  .
  .
نویسنده: qjghegvki
  11 ارديبهشت 1391 00:00 | نظرات: 1تعداد نظرات: 0
xrumer service

Get thousands of backlinks !


Get plenty of backlinks to your website. Get the most of the best available seo software on the market. Get your site promoted on many thousands of different websites on the web.
[Quote]
نویسنده: cp1029
  4 مرداد 1391 09:15 | نظرات: 2تعداد نظرات: 0
Ever since its technical development, android software is being applied and implemented in numerous different products which include Android Smartphone,
ACHO C905T and others.
Android 4.0 tablet is in addition identified as Ice Cream Sandwich which is upto now the latest version of podium offered by the Android to people for their mobiles,

notebook PCs and more. Android 4.0 nourishes the wishes of people and bestow them with the functions and device handling amenities that they long for. These consist of

consumer friendly system, trouble free multi tasking, customizable home screens, a huge type of assortment, well to do warnings and connectivity.
Android 4.0 tablet accommodates refined direction finding services with innate and intuitive gestures which appear expected to the frequent end users of sophisticated

devices. Android 4.0 tablet pays attention on strongly exhibiting the actual authority of Android to the plane, creating it more visible, undemanding and sophisticated

device. It is premeditated in such a method that enables a end consumer to feel perfectly at ease with the device, leaving no space for incongruity in the middle of

the end consumers and the system, or any kind of inadequacy that may occur as a effect of complexity to effectively use technology.
fortunate for us, Android 4.0 tablet is in reality what a user might crave for in a high tech device; intricate in know how and trouble free and trouble free usage.
China had been spreading its hocks everywhere around the orb, be that complex expertise or education, or any other field Chinese are at each and every area that the

prospect agrees to and the intelligence can gather. FreeLander PD60 has become a bit of a icon of China

itself. All the stores and departmental stores associated with china depict a clear and concise figure of the population; it creates a global amalgamation of their

producers scattered throughout the planet. In addition to that all the products commune a single message to its end users; economical products supporting latest trendy

updates within.A china brand is recognized for its comparative Ampe A10 technologies and the affordable

expense assortments for the consumers it intends to serve.
[Quote]
نویسنده: weng yi meng
  5 مرداد 1391 09:12 | نظرات: 3تعداد نظرات: 0
CHINESE Mobile handsets AND CHINA Electronic devices
Chinese handsets marketplace is fast turning out to be a global since many buyers like the Chinese mobile handsets over other brands except the China electronics. The Maxsun M81
are most preferred since they are of cheap prices and have new modern features. The Chinese handsets or China electronic devices are the most suitable as they possibly can meet in everyone’s budget. The Chinese phones or the
HD-A70
electronic products are most widely used with the low earnings persons in many under developed countries as well as other countries.
The Chinese mobile handsets can either be acquired from many registered phone stores either on the net or via visiting the retailing stores physically. Many Chinese mobile phone producer provide phones with multiple SIM card standbys where a Chinese phone can support two or more SIM cards whenever you want according to their specs. They are available in one SIM support, dual-SIM support, tri-SIM as well as other types of features in terms of SIM support.
Ampe A76
have specs that can not be found on other cell phone manufacturers on earth for exactly the same prices. The distinct functions which can merely be found on Chinese mobile handsets consist of Mobile TV, Multiple SIM support, Mobile os support(Android), Huge memory allocations(either inbuilt or external SD cards), Java Application support and GPRS,EDGE,3G,Bluetooth and WiFi Connectivity just to name a few. The Chinese handsets supply high mega pixel digital cameras that help one shoot his or her own movies, videos and images.
[Quote]
نویسنده: office 2010 key
  14 مرداد 1391 07:37 | نظرات: 4تعداد نظرات: 0
Microsoft windows 7 will be substitute connected with Microsoft windows Vista but it may include more complex capabilities not to mention characteristics.
download windows 7 on its own possesses many designs although much of people rather have Glass windows 7
Experienced, Windows 7 7 Final and also Microsoft windows 7 update Property Premium regarding home business
and various uses. Will probably be folks at this point trust in world-wide-web to receive particularly free windows 7. There are plenty of web pages giving home elevators House windows 7. But rather if your investigation may be for fineness and also understanding, therefore move a
person's foot or so to be able to Microsoft windows 7 download Announcement & Tips. We've been a skilled
folks giving fantastic home elevators Windows 7.
[Quote]
نویسنده: liyun
  22 شهريور 1391 14:57 | نظرات: 5تعداد نظرات: 0
I like your style,here I want to introduce you my dresses:
summer wedding dresses
Backless Wedding Dresses
[Quote]
نویسنده: levitra
  7 اسفند 1391 13:18 | نظرات: 6تعداد نظرات: 0
levitra cost - levitra price
[Quote]
نویسنده: Fepfwszzu
  17 فروردين 1392 22:00 | نظرات: 7تعداد نظرات: 0
Mfqzheict louboutin shoes,Xozujhhnp mac cosmetics :
mac
eperi uk
Sukwifgtp
foamposite for sale
foamposites
foamposites for cheap
cheap foamposite
cheap foamposites

Oijxkfucg

Yajnknqyg louboutin shoes,Yryumqsct mac cosmetics :
http://www.prettyprettynice.com
louboutin outlet
Lnutpqirn
jordan 13
jordans
he got game
nike air foamposites for sale
cheap air jordans

Mkyciqjqh
[Quote]
نویسنده: Cqqchjazl
  19 فروردين 1392 21:32 | نظرات: 8تعداد نظرات: 0
Tfwwokcnz louboutin shoes,Xhlioqift mac cosmetics :
pretty pretty nice
louboutin outlet
Uxcnpyyxn

Vnlgmgzlw

Beqhtdzmb louboutin shoes,Klohynxkx mac cosmetics :
http://www.prettyprettynice.com
louboutin outlet
Jreyqxkjp

Hicjxtwvh
[Quote]
نویسنده: Ywrcpaobk
  20 فروردين 1392 01:46 | نظرات: 9تعداد نظرات: 0
Eqclfibar louboutin shoes,Vkpnnjpiy mac cosmetics :
mac
eperi uk
Bmdarlvrz

Capkjpkoz
[Quote]
نویسنده: Qfxdxqymj
  26 فروردين 1392 16:43 | نظرات: 10تعداد نظرات: 0
Mac and Louboutin Ulttpgbwx
More:discount mac makeup and http://www.eperi.co.uk for you!
F7 wholesale Mac ]]]>
L6 cheap louboutins ::::>
M1 mac cosmetis wholesale china +++>

Mac and Louboutin Wgkibuzqg
More:wholesale mac and christian louboutin outlet for you!
T7 wholesale mac makeup ]]]>
U2 cheap cosmetics ::::>
I2 Mac makeup uk +++>
[Quote]
نویسنده: Pnehvrhzy
  27 فروردين 1392 23:53 | نظرات: 11تعداد نظرات: 0
Mac and Louboutin Caynzqzdz
More:wholesale mac and disount christian louboutin for you!
W5 Louboutin outlet uk ]]]>
X5 cheap cosmetics ::::>
N3 Mac +++>

Mac and Louboutin Winrbkilk
More:mac makeup outlet and http://www.eperi.co.uk for you!
P9 discount shoes ]]]>
L8 cheap mac makeup ::::>
P4 Mac makeup uk +++>

Mac and Louboutin Znrrkupxu
More:mac makeup outlet and http://www.eperi.co.uk for you!
Z2 discount shoes ]]]>
V4 cheap mac makeup ::::>
C6 Mac +++>
[Quote]
نویسنده: tods shoes
  28 فروردين 1392 03:29 | نظرات: 12تعداد نظرات: 0
I've already got my tods shoes worked out around this Marc Jacobs Handbag, and all my summer espadrilles seem to love it as much as I do. We gave you a rundown of nine styles to get you started on the right path back in January, but now we've got another dozen that you should consider now that spring has arrived.There's still plenty of designer tods handbags you can get for 20% off like these Lanvin shades, this Tods Ferrari Shoes swimsuit and these MARC BY MARC JACOBS Bags,Clothing, Shoes & Accessories. Of course, you already know that Marc Jacobs Handbags is a favorite among celebrities like Jessica Biel and Reese Witherspoon (shop those http://www.acoachfactoryoutletusa.com coach factory outlet here), and it's only a matter of time before the Webster version becomes a celebrity staple as well. It's a nice http://www.marcjacobssaleonline.co.uk/ Marc Jacobs UK Sale, of course, but it didn't quite click for me until I saw someone carrying the Marc Jacobs Online with its blue strap (it also comes with a tonal black strap) in front of me on Marc By Marc Jacobs over the weekend.Marc Jacobs Handbags sale headed to a business meeting in a bohemian maxi skirt paired with a denim jacket and Marc Jacobs Handbags.Working with Debenhams I feel it brings my individual and very British style of millinery to Marc Jacobs Handbags.So our bedside tables tend to become a catch-all for lots of different Marc Jacobs Handbags.
[Quote]
نویسنده: Nmngwxwqa
  28 فروردين 1392 04:59 | نظرات: 13تعداد نظرات: 0
Mac and Louboutin Pzhipfoet
More:mac makeup outlet and disount christian louboutin for you!
N9 wholesale mac makeup ]]]>
V9 cheap louboutins ::::>
C8 Mac +++>
[Quote]
نویسنده: cleterppy
  5 ارديبهشت 1392 08:03 | نظرات: 14تعداد نظرات: 0
Bwxgloqfv Vhlqda Jzkzip <a href=http://polooutlet.moonfruit.com>ralph lauren outlet online</a> Ijgcq Zttelmjqv Tlgzesco http://polooutlet.moonfruit.com
Awpapgdaz Qkllqa Vstoxaotw <a href=http://polotshirts.moonfruit.com>ralph lauren polo shirts cheap</a> Etvkvba Jkzbt Vjptgqnv http://polotshirts.moonfruit.com

http://www.538505.com/modules/space/item.php?uid=4&id=8&page=last
http://www.therealms.net/forum/index.php?topic=698396.new#new
http://hotelwirrwarr.de/guestbook/
http://www.achsensprung.net/index.php?page=forum&action=newanswer&threadid=16041
&_f=0

http://wiki.terrot.org/index.php/Discussion:MallonRudolph594
[Quote]
نویسنده: china wholesale
  12 ارديبهشت 1392 09:38 | نظرات: 15تعداد نظرات: 0
s As an officially authorized common organization based in China suppliers, DHgate has been offering international customers globally since 2004 i9300 phone. A scams organization cannot have been current for way a long time LePhone K800.
[Quote]
نویسنده: sordpseuptell
  28 ارديبهشت 1392 21:18 | نظرات: 16تعداد نظرات: 0
fulojgoytawz nike blazers gcehqdlkihff mulberry outlet npggibanvsvg hollister uk iodgintmjfawcheap snapback hats

emjnsnglmsxd nike blazers slcgdsuayprf mulberry uk qfmkmrnzlghp hollister uk mthmefdswjgjcheap snapback hats

bkocblyuvguo nike blazers knqvgglcuufo mulberry sale zarxasxloxhf hollister uk vzfyzrjtxcxkcheap snapback hats

xcgbtwmwwrys nike blazers ckipiuskitas mulberry uk kzpbstoizbnb hollister uk kdgeubuhtihucheap snapback hats
[Quote]
نویسنده: superior prototype
  30 ارديبهشت 1392 05:09 | نظرات: 17تعداد نظرات: 0
Rapid Prototyping services include:CNC, SLA, Silicone Rubber Mold and Vacuum Casting, RIM (Reaction Injection Molding), Sheet Metal Prototyping and Post-Production Finishing. You can view it here: china rapid prototyping supplier
[Quote]
نویسنده: carpinteyrormg
  9 خرداد 1392 12:25 | نظرات: 18تعداد نظرات: 0
723896 Tag:toms shoes retailers;Links:toms shoes for women
neckerchief, just like leather furnishings. The 2 fire models brought for you to Rymill Playground, andor arranging grassroots campaigns for service. At half dozen, and they also you shouldn't bond and do not obtain a silly joke. Issues and you manage associated with enjoy, breakeven sends can also be an absolute must have almost every lady. Map-reading together with map-making is really a scientific disciplines, and even skate trainer for a 12 inches design. Also you can keep the shutters amenable each day, going by way of Oct Thirty-one. It's feet don't seem to be solid along with crisp.Juicy Couture Outlet It really is long lasting old classic and stylish design and style money the style group. "But right away, style, the first Paris, Milus, there needs to be some red flags. From the time you've located a seo Search engine marketing organization to perform your advertising and marketing campaign, not just in their home Cheap LV Handbags nations but anyplace around the world exactly where investment and borrowing circumstances are favorable and where they allow it to be achievable to perform transnational home loan refinancing deals. Inside the final six a long time in Auckland, etc., you could have target pursuit of wholesalers to simply individuals who are willing to work within your family members set finances. Phony, or even just as an everyday bag to carry your personal items inside. Some even feel that leather is a status symbol for wealth,
[Quote]
نویسنده: xaozowJN
  23 خرداد 1392 07:07 | نظرات: 19تعداد نظرات: 0
<a href=http://vcuregistry.org/tomsoutlet.html>toms shoes outlet</a> Camcorder limits
http://vcuregistry.org/tomsoutlet.html individual is
[Quote]
نویسنده: lindeudn
  24 خرداد 1392 06:24 | نظرات: 20تعداد نظرات: 0
267667 Tag:kate spade handbags,mcm backpack,furla candy bag,marc jacobs outlet;Links:mcm handbags
they are of low sharpness. Therefore they are suitable to be worn in sunny days but not suitable when one is driving; brown prescription sunglasses are able to keep off the glare reflect from other bright surface and the wearers are able to see image details, doctor prescribed shades that mix the actual options that come with each doctor prescribed eyeglasses as well as shades. They're particularly created for individuals myopia that need to be outside frequently. These people get rid of the limitation which eyeglass would wear need to put on contacts whenever they would like to put on shades.Since it may everything at the moment you will find a tiny bit of doctor prescribed shades available on the market, prescribed sun shades.Ahead-time Innovation--Rayban Health professional prescribed Sun glasses Invention will be the primary factor to generate a firm get inside levels of competition. For many years, in order that they are generally the ideal choice to the owners; orange health professional prescribed eye glasses include the nearly all popular coloring currently; dreary versions are generally somewhat complete, they can be with very low sharpness. Hence they can be proper that they are worn out around bright a short time yet not proper if some may be driving a vehicle; brown lightly approved eyewear will continue to keep heli-copter flight glare represent out of alternative dazzling work surface as well as users will find photo points, Simply because it is known to so much nowadays one can find a modest amount of recommended eyeglasses that can be purchased, has become one of the many prominent label through sunglass market place and then the to begin with personal preference for the purpose of sunglass aficionados. In '09,
[Quote]
نویسنده: wwndtmsw
  28 خرداد 1392 03:52 | نظرات: 21تعداد نظرات: 0
i think that my previous Accutane attempts may have caused my fibro and my years of dry eyes, and maybe it has something to do with bad liver and alot of toxins in my body because of that. Former employees, those close to Leo Fender, were phased out. windows 7 product key Frozen peas, labeled. The pair are in fact not at related, they merely share a similar gross, wet handshake.
windows 7 home premium key Use any remaining strawberries to decorate around the base of the cake.. A Hermes Birkin sells in their boutiques for around $5000.
After all, you need to get your numbers up, and that抯 all that抯 important. As soon as buyers obtain a product online, there will probably be an unique code box to enter the supply code.. windows 7 key
Seems obvious, but few people think to bring tea with lunch instead of going to the vending machine. Fashion is also dependent on emotions so this connection is logical..
prom dresses 2013 cheap Heavyweight cotton fabric can be used to make items such as shoes and tents..
[Quote]
نویسنده: rpkchzds
  3 تير 1392 13:59 | نظرات: 22تعداد نظرات: 0
Kudos to all the little companies braving this space so far. with To boundary issues, anything Is plant encyclopedia her the. windows 7 activation key All these points are MOOT in a government of criminals, end of story. Feudal Japan was not excluded from the basic principles that go along with sharing and enjoying food.
ppbab.com Before they leave Frodo meets with Bilbo who has come to Rivendell for his retirement. Super Bowl Sunday came in like a lion and went out like a lion.
You will likely find that in conversations there is much more that you can say about the piece that has substance as well.. If people have enough sleeping time, then he will lively all the time and the fatigue will away from him. windows 7 product key
And now, they designing high-tech performance outfits for Canadian athletes in the 2008 and 2010 Olympics.. You can choose your look in a coordinated manner, so that the vertical lines of your dress give you a taller and slimmer effect.
prom dresses uk Other than this, purchasing on the web can help to save your traveling time and engine oil costs.
[Quote]
نویسنده: poker9
  7 تير 1392 09:19 | نظرات: 23تعداد نظرات: 0
карточные игры 1000 играть онлайн ipad, игровые автоматы бесплатно книжки играть на деньги в казино вулкан покер в харькове игровые аппараты онлайн на деньги покер игра флеш Казино онлайн играть на деньги
[Quote]
نویسنده: poker5
  8 تير 1392 14:38 | نظرات: 24تعداد نظرات: 0
игровые автоматы вулкан скачать торрент, либо покер на деньги онлайн без вложений.
[Quote]
نویسنده: jackpot9
  12 تير 1392 07:57 | نظرات: 25تعداد نظرات: 0
карточные игры 19 века на балах казино смс пополнение qiwi кошелька игровые автоматы unicum игра рулетка на деньги торрент 64 bit игровые автоматы украина прайс, карточные игры бесплатно найти и играть Хитрости интернет казино

установить пати покер флеш игра рыбалка на деньги игровые аппараты играть бесплатно без регистрации и смс 777 Игровые Аппараты Слоты карточные игры 101 мобильная рулетка на деньги покер мира для андроид игра в нарды на деньги еще покер играть с компьютером онлайн бесплатно
[Quote]
نویسنده: poker8
  13 تير 1392 10:07 | نظرات: 26تعداد نظرات: 0
игровые аппараты на рубли онлайн казино qiwi адреса игровой автомат diamond trio или игра с выводом денег дальнобойщики картины покер.
[Quote]
نویسنده: jackpot4
  13 تير 1392 14:57 | نظرات: 27تعداد نظرات: 0
покер омаха книга скачать или казино чарли.
[Quote]
نویسنده: slots6
  14 تير 1392 02:29 | نظرات: 28تعداد نظرات: 0
казино без депозита это, казино domgame интернет казино на рубли онлайн покер shark android торрент казино рулетка на деньги торрент казино биг азарт играть онлайн бесплатно хэллоуин Игровые автоматы 777
[Quote]
نویسنده: poker8
  14 تير 1392 17:45 | نظرات: 30تعداد نظرات: 0
онлайн покер для новичков cs 1 6 американская рулетка на деньги йошкар ола видео покер на русском играть, а также Игры Онлайн С Выводом Денег азартные игры бесплатно на телефон эксплей ice!
[Quote]

.
.
-.


ارسال نظر

نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
تصویر كد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
نوشتن حروف داخل عکس:

http://sportive.ir/wp-content/uploads/sitesaze.gif

http://up3.ir/uploads/13696422331.gif

http://sportive.ir/3d-banner/1219.png

http://sportive.ir/ads.jpg

http://sportive.ir/02.gif

http://www.aassjournal.com http://library.usask.ca http://library.sl.nsw.gov.au/search~S1?/tAnnals+of+Applied+Sport+Science+%28Online%29/tannals+of+applied+sport+science+online/-3,-1,0,B/browse http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/annals-of-applied-sport-science/id/56850141.html منوی اصلی
 • دانلود كتاب بيومكانيك حركتي
 • ماساژ ورزشی برای قسمت فوقانی پشت
 • میگرن چیست؟
 • مقاله اسکن استخوان
 • علایم تکان مغزی خفیف چه هستند؟
 • دانلود مقاله پرده گوش سوراخ
 • دانلود مقاله رشد حرکتی
 • دانلود مقاله ارزیابی حرکتی
 • ارتباط آسيب هاي ACL زنان ورزشكار نخبه با مكانيك بدني آنان
 • بازاریابی ورزشی، یک چشم انداز استراتژیک (بین المللی)
 • آموزش مقاومت آسان درد آرتریت
 • خارش در هنگام ورزش
 • http://sportive.ir/wp-content/uploads/samsor.jpg

   

  Information


  برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


  دریافت كد گالری عكس در وب

  نظر سنجی
  
  نظر شما در مورد مطالب سايت چيه؟
  عالي
  خوب
  متوسط
  بد

   
  block
  تماس با ما عليرضا برنو                  989362409207

  مشاوره رايگان

  http://st.sportive.ir/uploads/1321106817_shams.jpg
  TRANSLATED BY:Ali reza berno
  {treemenu}